Vj-75/2004/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Energie AG Oberösterreich (Austria) kérelmező, illetve a RWE Umwelt Hungary Környezetvédelmi Kft. (Budapest) kérelmezett vállalkozások által összefonódás engedélyezése tárgyában benyújtott kérelemre indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az Energie AG Oberösterreich vállalkozás RWE Umwelt Hungary Környezetvédelmi Kft. feletti irányításszerzése nem engedélyköteles. Jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Versenytanácshoz benyújtott, de a Fővárosi Bíróságnak címzett keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

 • 1)

  Az osztrák székhelyű Energie AG Oberösterreich (a továbbiakban: EAG) 2004. május 7-én adásvételi szerződést kötött az RWE Umwelt AG, valamint az Edelhoff Geschäftsführung GmbH, ugyancsak ausztriai székhelyű vállalkozásokkal mint eladókkal a kérelmezett vállalkozás 100 százalékos üzletrészének megvásárlására.

 • 2)

  A kérelmező 2004. május 14-én kérelmet nyújtott be a Gazdasági Versenyhivatalhoz az előző pontban leírt adásvételi szerződéssel kapcsolatban annak megállapítására, hogy a létrejött összefonódás a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) alapján nem engedélyköteles. Mivel ilyen tárgyú kérelem benyújtására a Tpvt. nem ad lehetőséget, a vizsgáló hiánypótlást rendelt el, amelyet követően az eljárás összefonódás engedélyezése tárgyában 2004. június 10-én indult meg.

II.

 • 3)

  Az EAG egyike Ausztria kilenc regionális villamos-energia szolgáltatójának, és ebben az üzletágban Felső-Ausztria tartomány legnagyobb piaci szereplője. Tevékenysége a villamos-energia szolgáltatásán kívül kiterjed egyéb közszolgáltatási területekre is, mint például a víz- és szennyvíz-szolgáltatás, hulladék elszállítás és -gazdálkodás, valamint a földgáz- és hőszolgáltatás.

 • 4)

  Az EAG-csoporthoz tartozó leányvállalatok - egy csehországbeli vállalkozás kivételével - Ausztriában bejegyzett vállalkozások, magyarországi értékesítésből származó bevételük az előző üzleti évben nem volt.

 • 5)

  A kérelmező tulajdonosa 75 %-ban Felső-Ausztria Tartományi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), 25 %-ban másik három vállalkozás tulajdonában van. A Tpvt. 23. § (2) bekezdésének a) pontja, illetőleg ugyanezen törvényhely (3) bekezdésének értelmében az EAG-csoport feletti irányítás joga az Önkormányzaté.

 • 6)

  Az RWE Umwelt Hungary Környezetvédelmi Kft. magyarországi vállalatcsoportjához nyolc további gazdálkodó szervezet kapcsolódik. A kérelmező egyedüli közvetlen irányítást biztosító tulajdoni részesedéssel rendelkezik az RWE Umwelt Miskolc Kft-ben, illetve az RWE Umwelt Tatbánya Rt-ben. A kérelmezett az A.S.A. Hungária Holding Kft-vel közösen irányítja az A.S.A.+RWE Kft-t, mely utóbbi a csoporthoz tartozó további két vállalkozást irányít, illetve kisebbségi részesedése van másik két vállalkozásban.

 • 7)

  Az 1) pontban leírt adásvételi szerződés versenykorlátozó kikötést nem tartalmaz.

III.

 • 8)

  Az ügyfelek kérelmükben előadták, hogy a GVH-hoz bejelentett tranzakció a Tpvt. 24. § szerinti árbevételi küszöböket nem éri el, ezért nem engedélyköteles.

IV.

 • 9)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A jelen eljárás tárgyát képező tranzakció a Tpvt. ezen szakaszának értelmében összefonódásnak minősül.

 • 10)

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az engedélykérési kötelezettség fennállásának szükséges feltétele, hogy az összefonódással érintett vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele meghaladja a tízmilliárd forintot, illetve az, hogy az irányítás alá kerülő vállalkozás előző évi nettó árbevétele a hozzá kapcsolódó közvetett résztvevőkkel együtt meghaladja az ötszázmillió forintot.

 • 11)

  A benyújtott, illetve a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Tpvt. 23. (2) bekezdése szerint meghatározott érintett vállalkozási kör előző évi nettó árbevételi adatai alapján megállapítható, hogy az összefonódás által érintett vállalkozások előző üzleti évben Magyarországon realizált nettó árbevétele nem éri el a Tpvt. 24. § (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket.

V.

 • 12)

  A jelen eljárás megindítására a Tpvt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ügyfél kérelmére a Tpvt. 24. § szerinti engedélyezés tárgyában került sor. A kérelmet a Tpvt. 28. § (1) bekezdése alapján az irányítást szerző vállalkozás nyújtotta be. A 2004. május 14-én benyújtott kérelem annak megállapítását kérte a GVH-tól, hogy az 1) pontban leírt tranzakció a Tpvt. értelmében nem engedélyköteles. Ilyen tárgyban benyújtott kérelemre eljárás indítását azonban a Tpvt. 68. §-a kizárja. Az engedélyezési küszöbértékek teljesülését vagy annak hiányát azonban csak egy eljárás keretében lehet vizsgálni, ezért az ügyfelek kérelmét a GVH a Tpvt. 68. § (1) c) pontja alapján mint összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmet kezelte.

 • 13)

  Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmezett tranzakcióhoz a GVH engedélye nem szükséges. Az engedélyezési eljárás elintézési határidejét és ezzel összefüggésben a kérelmező által fizetendő eljárási díj nagyságát a Tpvt. 63. § (3), illetve a 62. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni. A Tpvt. 63. § (3) bekezdésének a), illetve ab) alpontjai szerint a Versenytanácsnak az érdemi határozatát 45 napon belül kell meghoznia, ha az összefonódás a 24. § szerinti értéket nem éri el. A Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint az eljárás díja két millió forint, ha a Versenytanács az érdemi határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően hozza meg.

 • 14)

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdésének második mondata szerint a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni a kétmillió forint eljárási díjat, amely a kérelmező rendben megfizetett.

 • 15)

  A határozat elleni jogorvoslat a Tpvt. 83. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. július 12.