Vj-193/1999/54

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Bódi János ügyvéd (1194 Budapest, Csiky utca 36.) által képviselt On-Clinics International Hungary Egészségügyi Kft. (1052 Budapest, Semmelweis utca 14.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 1999. szeptember 1-e és 2000. február 10-e között megjelentetett, a férfiak szexuális működési zavarai gyógyításával kapcsolatos újsághirdetéseiben szolgáltatása eredményességéről, alkalmazhatóságáról, a kezelőorvosok minősítéséről, a gyógyult betegek számáról megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott.

E magatartás miatt vele szemben 5.000.000.-Ft (Ötmillió) bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi számlájára megfizetni.

Kötelezi, hogy fizessen meg ugyanezen idő alatt a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 díjbevételi számlájára 27.000.-Ft (Huszonhétezer) eljárási költséget.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás, amelynek a bírság és költség végrehajtására halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

Eljárás alá vont vállalkozást egy ciprusi székhelyű befektető cég hozta létre. Urológia és sebészeti tevékenységre kért engedélyét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 1999. október 13-án vette nyilvántartásba, majd november 10-én ideiglenes működési engedélyt adott ezen tevékenységekre.
1999. szeptember 1. és október 28. között a Népszabadság mellékletében kilenc alkalommal megjelentetett hirdetése (17. és 50. sorszám alatt) a
következőket tartalmazta:
Az ON CLINICS INTERNATIONAL-nál kezelt férfiak 98 %-ánál függetlenül kortól és bármiféle egészségügyi állapottól (akár olyan férfiaknál, akik gyógyszeres kezelés alatt állnak) jelentősen javultak a szexuális képességek, visszatértek a normális és kielégítő szexuális élethez.

A kezelés egyszeri és könnyű, azonnali eredménnyel jár, hiszen az ON CLINICS INTERNATIONAL-nál Önt a legjobb orvosok kezelik, akik tapasztalataikat ezernyi, az Önéhez hasonló eset kezelése révén szerezték. A kezelés azok számára is megfelelő és alkalmazható, akik gyógyszeres kezelés alatt állnak magas vérnyomás, cukorbetegség vagy esetleg szívbetegség miatt. A kezelés tapintatos, diszkrét, bizalmas ... Több, mint 350 ezer embert kezeltünk 98 %-os sikerrel az elmúlt tíz esztendőben."

A Mai Nap 1999. december 10-e és 2000. január 6. között 4 alkalommal megjelent hirdetése azt tartalmazza, hogy "visszakaphatja a férfiasságát"; az On Clinics-nél kezelt férfiak 98 %-ánál, függetlenül a kortól és olyan férfiaknál is, akik gyógyszeres kezelés alatt állnak, jelentősen javult a szexuális képesség, visszatértek a normális és kielégítő szexuális élethez". Megismétli a betegségek esetén történő alkalmazhatóságot is. (52. sorszám)

2000. január 18-án, 31-én és február 10-én a Metró hírújságban is hirdetett, ahol a 98 %-os eredményességet, s kortól és betegségtől való független az alkalmazhatóságot emelte ki. (51. sorszám) Arra is utal, hogy 350 ezer embert kezelt.

II.

Eljárás alá vont vállalkozás orvosai által alkalmazott tudományág az andrológia, amely a XX. század orvostudományában újonnan alakult ki, Európában a 6o-as évek közepén önállósult, és ennek kapcsán megjelentek az önálló, szakosodott klinikák, betegellátó egységek, több szakfolyóirat, évi rendszerességgel megrendezésre kerülő nemzetközi- és világkongresszusok, továbbá nemzeti tudományos társaságok. 1993-ban megalakult az Európai Andrológiai Akadémia is, amely nemzetközi szakvizsgáztatást folytat. Magyarországon az andrológiának megbecsült hagyományai vannak, 1974-ben létrejött Urológus Társaság Andrológiai Szekciója, és Európában harmadikként itt kezdődött ilyen tevékenység. 1996-ban megjelent egy önálló tudományos szakfolyóirat is.
A tudományág a férfi reprodukciós és szexuális szerepét komplexen vizsgálja, jelentős változást hozva a konzervatív kezelésben, de minőségben is.
Egyik kutatási és alkalmazási területe a férfiak szexuális működésének zavarai, köztük a merevedési zavar (erectilitis disfitnkció, rövidítve: ED) amely a közösüléshez elégséges merevedés elérésére és fenntartására való tartós és következetes képtelenséget jelent.
Három fő oka lehet: pszichés, organikus elváltozás vagy a kettő együttes fennállásából származó zavarok. A férfiak jelentős számát érinti bármely életkorban, gyakorisága azonban az életkorral növekszik és más betegségekkel (koronánia betegség, cukorbetegség, magas vérnyomás) társul. A cukorbetegségnél kb. 10 évvel korábban jelentkezik. Kialakulásában szerepet játszanak a rizikófaktorok is, közülük kiemelkedő jelentősége van a dohányzásnak, az alkoholfogyasztásnak, drognak, cukorbetegségnek, magas vérnyomásnak, bizonyos gyógyszereknek, míg kb. 20 %-a pszichés eredetű.

Az orvostudomány mai állása szerint a felsorolt rizikófaktoros tényezők felismerésével, diagnosztizálásával majd azzal adekvát terápia beállításával a rizikófaktoros tényezők minimális százalékra csökkenthetők, és az ED kezelése nagy százalékos sikert mutató eredményt biztosít.
Súlyos betegségben szenvedőknél nem célszerű a szexuális aktivitást célzó kezelés.
Az ilyen betegek alapvizsgálatának elemei az általános anamnézis mellett a szexuális anamnézis, a fizikális vizsgálat, a pszicho-szociális értékelés és laborvizsgálat. Ezek eredményei alapján alakul ki elképzelés az ED okairól és a paraméterek kiértékelése alapján lehet megtervezni a kezelést.

A beavatkozás lehet konzervatív, vagy műtéti, a gyógyulás a beavatkozás típusától és a kezelés formájától függ. A jelenlegi módszerek az alábbiak:

 • a)

  Konzervatív:

  • -

   pszichés kezelés (tanácsadás, partner bevonása, hipnózis, pszichoanalízis, csoportterápia);

  • -

   gyógyszeres kezelés (Sildenafil-Viagra, Afrodor 2000) - perifériás hatásúak;

  • -

   férfi hormon-tesztoszteron-készítmények, (Andriol, Androral, Proviron) centrális hatásúak;

  • -

   öninjekciós kezelés (Papaverin, Caverject, Regitine Papaverinnel kombinálva);

  • -

   vákmunkészülékek alkalmazása.

 • a)

  Műtéti:

  • -

   érsebészeti beavatkozások,

  • -

   protézis beültetés.

III.

Az eljárás alá vont módszere:

 • -

  Nem kezeli azokat, akiknél az ED okául pszichés illetőleg meghatározott olyan organikus okot állapítanak meg, amely miatt a gyógyításra nincs esély. Az eljárás alá vont véráramlásmérő készülékkel szűri ki, hogy az erekció verőérbetegség okozta csökkent odafolyás, illetve fokozott visszeres elfolyás miatt nem jön létre, vagy csökkent mértékű.

 • -

  A betegek kiszűrése után - ha nem áll fenn ellenjavallat, - Papaverint adnak.
  Amennyiben ez nem vezet eredményre, a további kezeléstől elállnak. - Ha sikeres, úgy - szájon át szedhető - Viagrát adnak.

 • -

  Az ezt követő vizsgálat alapján döntenek a Viagra további alkalmazásáról, illetőleg injekciózásról.

A vizsgált betegeknek kb. 77 %-át vette kezelésbe, 13 %-át pszichológushoz irányította, közel 10 % kezelését nem vállalta.
Caverject injekciós próba után Viagra kezelésre tért át, ez utóbbi kezelések (a már említett 77 %-nál) közel 95 %-os eredményességet hoztak.
Műtéti beavatkozást nem végez.

IV.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert valószínűsítette, hogy a fenti hirdetésekben szereplő információk nem valósak, ezért sértik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8 § (2) bekezdés a) pontját.

A vizsgáló megnyilatkoztatta a Magyar Orvosi Kamarát, amelynek az volt a véleménye, hogy a hirdetésben foglalt állítások egyértelműen valótlanok, nem léteznek olyan eljárások, amelyek a szexuális zavarokban szenvedők 98-ánál jelentős javulást eredményeznének, függetlenül attól, hogy a zavarnak milyen testi vagy lelki oka van. Képtelenségnek tartotta azt az állítást, hogy az eredmények egészségi állapottól és kortól függetlenül jelentkeznek.
A Magyar Potencia Alapítvány tudományos közleményekkel alátámasztva állította, hogy azok egyike sem számolt be 90 %-osnál nagyobb kezelési hatékonyságról, függetlenül a kezelés módszereitől. A kezelés hatékonysága - pszichoterápia esetén kb. 30-80 %,

 • -

  gyógyszeres kezelés esetén a gyógyszertől és a betegség okától függően 36-80 %,

 • -

  értágítókkal való öninjekciózás a gyógyszertől függően 30-80 %, - érsebészeti beavatkozások a műtét fajtájától függően 30-70 %,

 • -

  protézis implantáció 80-90 %.

Felhívta a figyelmet, hogy nincs arra adat, hogy eljárás alá vont az általa kezelt és hivatkozott betegszámot hol hozta nyilvánosságra, de ez a szám semmiképpen nem vonatkozhat a hazai orvosok saját tényleges tapasztalatára.

A vizsgálati jelentés azt állapította meg, hogy eljárás alá vont vállalkozás hirdetéseinek szövegében szereplő állítások valóságtartalmát, - így nevezetesen azt, hogy a hatékonyság 98 %-os, a kezelés azonnali eredménnyel jár, hogy világszerte több, mint 350 ezer embert gyógyítottak, illetőleg, hogy kortól és egészségügyi állapottól függetlenül jelentősen javultak a szexuális képességek, - nem bizonyította. Ezt az általa csatolt, dr. Szilágyi György igazságügyi orvosszakértő véleménye sem támasztotta alá. Ennek alapján valószínűsítettnek tekintette, hogy megsértette a hivatkozott jogszabályhelyet, amiért indítványozta jogsértés megállapítását és 2 millió forint bírság kiszabását.

Eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megsziintetését kérte. Tagadta, hogy a
hirdetéssel jogsértést valósított volna meg.
Hivatkozott arra, hogy az ÁNTSZ-nél kezdeményezte a klinika működésének felfüggesztését.

V.

A Tpvt. 8 § (1) bekezdése tiltja a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését, így az (1) bekezdés a) pontban nevesítve ilyennek minősíti az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tény állítását.
Ezért a Versenytanácsnak azt kellett vizsgálnia, hogy az eljárás alá vont vállalkozás hirdetésében valós tényt állított-e vagy sem.

Szemben a vizsgálati jelentésben foglaltakkal a Versenytanács arra utal, hogy a Tpvt. 44. §-án keresztül alkalmazandó Áe. 26 §-a úgy rendelkezik,
hogy a hatóság köteles a tényállást tisztázni hivatalból vagy kérésre. A Legfelsőbb Bíróság Kf.IIL27967/1996/3. számú ítéletében ezt úgy értelmezte, hogy a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint a jogsértést a közigazgatási szervnek vagy annak kell bizonyítania, aki ezt állítja. A törvény nem tartalmaz rendelkezést arra, hogy a fogyasztó megtévesztésének gyanúja esetén vélelmezni kell a vétkességet; vagyis a jogsértést akkor lehet megállapítani, ha bizonyítható, hogy a reklámozó által reklámozott ám nem felel meg a reklámban állított tényeknek.

A Versenytanács előjáróban arra utal, hogy bár eljárás alá vont egészségügyi intézmény, tevékenysége gazdasági reklám közzétételére irányult, amely az 1997. évi LVIII. 2. § g) pontja szerint olyan tájékoztatás, amely a termék szolgáltatás és vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését mozdítja elő. Ezzel kívánt a más klinikákkal való versenyben versenyelőnyre szert tenni, illetőleg új piacot szerezni.

A hirdetett áru: az egészségügyi szolgáltatás speciális fajtája, az érintett piac
pedig Magyarország egész területe.

Az áru - szolgáltatás - lényeges tulajdonságaira vonatkozó állítások az alábbiak:

 • a)

  98 %-os eredményesség, független kortól, egészségügyi állapottól, betegségtől,

 • b)

  megfelelő és alkalmazható magas vérnyomás, szívbetegség, cukorbetegség miatt gyógyszeres kezelés alatt állóknál (az a) pontban írtak konkretizálása);

 • c)

  a kezelt betegnél jelentősen javulnak a szexuális képességek, visszatérnek a normális szexuális élethez;

 • d)

  a kezelés azonnali eredménnyel jár; e) a legjobb orvosok kezelik;

 • e)

  350 ezer embert kezeltek 98 %-os eredményességgel az elmúlt 10 év alatt.

A Versenytanács ezen állítások valóságát az eljárás alá vont vállalkozás által becsatolt, dr. Szilágyi György igazságügyi - nem andrológus - szakértő véleménye illetőleg az eljárás folyamán kirendelt, dr. Wermer Tamás igazságügyi urológiai szakértő szakvéleményeiben foglaltak alapján nem találta igazoltnak, amelyek alapvetően alátámasztották mind a Magyar Orvosi Kamara, mind a Potencia Alapítvány által írtakat.

Dr. Szilágyi György nem vizsgálta eljárás alá vont statisztikai adatait és módszereit sem. Első megközelítésben utalt arra, hogy az orvostudomány fejlődése alátámasztani látszik a hirdetés valóságát, mert ugyan például az öregedésnek szerepe van az ED kialakulásában, de nem természetes következménye az öregedésnek; gyógyszeres kezeléssel, illetőleg pszichológiai módszerekkel valamint a rizikófaktoros tényezők csökkentésével nagy százalékos sikert mutató eredményt lehet biztosítani. Azt nem lehet azonban állítani, hogy minden alkalommal 100 %-os a siker, és maga is a kezelési lapok kiértékelését tartotta szükségesnek. Megállapította azt is, hogy a gyógyulással kapcsolatos időfaktor a mindenkori beavatkozás típusától és a kezelés formájától függ, vagyis az eredmény időfüggősége különböző, így félreérthető az azonnali eredményesség állítása. Ugyancsak statisztikai alátámasztást igényel a "legjobb orvosok", illetőleg a számszerűleg megadott 350 ezer kezelt beteggel kapcsolatos állítás.

Minthogy a szakértő eljárás alá vont felkérésére készítette a véleményt és nem állt rendelkezésére megfelelő információ, továbbá mert nem szakterülete az urológia-andrológia, a Versenytanács kirendelte Wermer Tamás igazságügyi orvosszakértőt, aki - az eljárás alá vont betegkartonjait szúrópróbaszerűen kiválasztva - már statisztikai adatok és az eljárás alá vont módszereinek ismeretében adott véleményt.
Ennek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a hirdetés állításai túlzóak, azokat nem támasztja alá ismert adat:
a) a 98 %-os eredményesség még akkor sem igaz, ha a kiválasztott beteganyagra vonatkoztatjuk. Még kevésbé igaz ez valamennyi hozzáforduló beteg esetében, hiszen a szakértő utalt arra, hogy kiszűrik a beteganyagot és kb. 77 %-ukat veszik egyáltalán kezelésbe. Ez az eredményesség nem lehet független a kortól és betegségtől; mindkét szakértő összefüggésbe hozta az előrehaladottabb életkort az ED-vel, hiszen az azzal egyre gyakrabban előforduló érrendszeri betegségek, cukorbetegség megfosztja az idős embert a szexuális aktivitástól, amelyen a kezelés ugyan segíthet, de sikerre kevesebb az esély például nagyon súlyos betegségben szenvedőknél ez egyáltalán nem célszerű.

b) Az itt megjelölt betegségek esetén nem egyértelműen megfelelő és alkalmazható eljárás alá vont módszere, hiszen a fent említett okból Sildenafil-nitrát tartalmú gyógyszereket nem szabad adni magas vérnyomás esetén, mert az veszélyes vérnyomásesést okozhat, de szívelégtelenség tünetei esetén sem lehet adni szívkoszorúér betegségben szenvedőknek.

A c) pontban írtak csak abban az esetben igazak, ha a kiválasztott és sikeresen kezelt betegekre vonatkoztatjuk. Minthogy azonban az eljárás alá vont előszűrést alkalmaz, így az állítás nem mindenkire, csupán a kiválasztott beteganyagra igaz.

d) Az azonnali eredményesség a beavatkozás formájától függ, vagyis azonnali sikerrel járhat pl. egy injekció, alkalmazásával, egyéb kezelési módoktól azonban nem lehet ezt várni.

Az e) pontot illetően nincs olyan objektív mérce, amely akár a magyar akár a világviszonylatban tett összehasonlítást megalapozza.

Az f) pontban írtakra semmiféle adat nincsen, és különösen nem igaz a konkrét klinika illetőleg az ott dolgozó orvosok összefüggésében, hiszen azok csupán az általuk kezelt beteganyaggal foglalkoztak.

A fentiekre figyelemmel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdése értelmében megállapította a magatartás törvénybe ütközését és a 78. § (1) és (2) bekezdés szerint bírságot szabott ki.

A bírság összegének megállapításánál figyelemmel volt arra, hogy eljárás alá vont igen nagy példányszámban megjelenő napilapokban adott fel hirdetést, így az nagyon sok fogyasztóhoz juthatott el.
A betegek általánosságban a fogyasztók speciális csoportját képezik, akik lényegesen érzékenyebben reagálnak bármiféle gyógyulást ígérő reklámra, különösen akkor, ha az a korábbi orvosi gyakorlattal szemben bárkinek azonnali javulást ígér. Ilyen gyógymódok hirdetése azt a reményt ébreszti a betegekben - és a jelen esetben partnerükben, - hogy különleges, mástól eltérő módszer alkalmazásával segítenek rajtuk, holott eljárás alá vont ténylegesen minden szakorvos által használt kezelést volt képes biztosítani.

Terhére értékelte, hogy egy ilyen bonyolult betegség esetén, amely nem csupán fizikális, de pszichés problémát is okoz és kihatással van az életminőségre, életvitelre, kapcsolatokra is, különösen súlyos téves információval a saját szolgáltatása megvásárlására indítani a fogyasztót.

A vizsgáló által megjelölt bírságalap - a hirdetésre fordított összeg - az utóbb beszerzett adatok szerint lényegesen magasabb; de a Versenytanács ezt, illetőleg a mérlegadatokat nem is találta alkalmasnak a bírság kiinduló pontjaként kezelni, mert olyan, újonnan piacralépő vállalkozás magatartását vizsgálta, aki a hirdetésekkel kívánt piacot szerezni; tevékenységével pedig jóval azt követően hagyott fel, hogy az eljárás elindult.

Mivel a reklámozást abbahagyta a magatartás folytatásától nem volt szükséges eltiltani.

A határozat egyéb rendelkezései a Tpvt. 62. § (4), a 82. § (1) 83 . § (1) és (2) bekezdésén alapulnak.

Budapest, 2000. április 26.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné