Vj-138/1999/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Németh Marcell ügyvéd (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) által képviselt AES Tisza Hotdings B.V. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül -meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az AES Summit Generation Ltd. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1.)

  Az Egyesült Királyságban bejegyzett AES Electric Ltd. átruházza a szinten az Egyesült Királyságban bejegyzett AES Summit Generaiton Ltd részvényei 100 százalékát a Holland Királyságban bejegyzett AES Tisza Holdings B.V--re.

 • 2.)

  Az 1.) pontban említett vállalkozások mindegyike a New Yorki Értéktőzsdén jegyzett energetikai vállalkozás, az AES Coiporation közvetett - más vállalkozásokon keresztüli - irányítása alatt áll. Az AES Corporation és az általa közvetlenül és közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban: AES vállalkozás csoport) világszerte villamos- és hőenergiát előállító erőműveket, valamint bányákat üzemeltetnek.

 • 3.)

  A kérelmező AES Tisza Holdings B.V. tulajdonában van a Tisza Erőmű Kft. és - azon keresztül közvetetten - a Borsodi Energetikai Termelő és Szolgáltató Kft. üzletrészeinek többsége, mely vállalkozások 1998. évi nettó árbevétele 37 illetve 10,6 milliárd forint volt.

 • 4.)

  A kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján kérte az 1.) pont szerinti részvényvásárlás - mint vállalkozások összefonódása - engedélyezését.

 • 5.)

  A Tpvt. 71. § (1) bekezdése szerinti jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

II.

 • 6.)

  A kérelem szerinti részvényvásárláshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges, mert - az mint az irányítás megszerzése vállalkozások összefonódásának minősül (Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés a) pont);
  - az érintett vállalkozások előző év nettó árbevétele meghaladja a Tpvt. 24. § (1) bekezdés szerinti küszöbértékeket, továbbá
  - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre, azok rendelkeznek Magyarországon bejegyzett vállalkozásokkal, vagyis az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén (Tpvt. 1. §)

 • 7.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz léte, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 8.)

  A kérelem szerinti összefonódás az AES vállalkozás csoporthoz tartozó - a Tpvt. 15. § szerinti nem független - vállalkozások között jön létre. A Tpvt. 12. § b.) pontja alapján az egymástól nem független vállalkozások magatartásukat összehangolva léphetnek fel a piacon, így összefonódásuk a versenyhelyzetet nem érinti. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a.) pontja szerint döntésével, a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

 • 9.)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 10.)

  A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 11.)

  A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdése alapján kérhetik.

Budapest, 2000. március 27.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kiss Lászlóné