Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.032/2016/12.

A Fővárosi Törvényszék a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11., ügyintéző, [...] ügyvéd) által képviselt Novartis Hungária Egészségügyi Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.) I. rendű, az Oppenheim ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12., ügyintéző, [...] ügyvéd) által képviselt CopperVision Kft. (1117 Budapest, Sopron út 25-27.) II. rendű, valamint az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Széchenyi rakpart 3., ügyintéző: [...] ügyvéd) és a dr. Vörös Péter Ügyvédi Iroda (2481 Velence, Nimród u. 9., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt GrandVision Hungary Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) III. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás és dr. Miks Anna jogtanácsosok által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/96/2010.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi január hó 26. napján kelt 3.K.33.033/2014/45. számú ítélete ellen az I. rendű felperes által 46., a II. rendű felperes által 47. és a III. rendű felperes által 48. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2016. évi október hó 26. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 100.000 (azaz százezer) - 100.000 (azaz százezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az I. rendű felperes 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer), a II. rendű felperes 1.200.000 (azaz egymillió-kétszázezer), míg a III. rendű felperes 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.