Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.031/2015/10. szám

A Fővárosi Törvényszék az Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Vitéz utca 5-7., ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt Líra Könyv Zrt. (1086 Budapest, Dankó utca 4-8.) I. rendű, a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1114 Budapest, Villányi út 47., ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) II. rendű és a Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Keveháza u. 3., ... felszámolóbiztos) által képviselt PÉCSI DIREKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „F.A.” (1075 Budapest, Károly körút 3/C.) III. rendű felperesnek a dr. Számadó Tamás bírósági képviseleti irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., Hív. sz.: VJ/96/2009.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. évi november hó 20. napján kelt 5.K.33.512/2013/53. számú - kijavított - ítélete ellen az I. rendű felperes által 55., a II. rendű felperes által 54. és a III. rendű felperes által 56. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2015. évi június hó 24. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 100.000 (azaz egyszázezer) - 100.000 (azaz egyszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az I. és II. rendű felperesek szintén külön-külön 1.200.000 (azaz egymillió-kétszázezer) - 1.200.000 (azaz egymillió-kétszázezer) forint, míg a III. rendű felperes 2.500.000 (azaz kettőmillió- ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.
Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.