Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Kfv.II.37. 414/2013/8.szám

 

A Kúria a Csömör Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. C M, ügyvéd, 1094 Budapest, Viola u. 16-18., postacím: 2042 Budaörs, Pf. 27.) és a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10.) felperesnek a dr. Hargita Árpád és dr. Bitai Zsófia jogtanácsosok által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben a Fővárosi Törvényszéken 5.K.32.102/2011. számon megindított és a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság által a 2013. március 27-én kelt 2. Kf.649.905/2013/3. számú ítélettel befejezett perben, a jogerős ítélet ellen az alperes által 18. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.Kf. 649. 905/2013/3. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érinti, a felülvizsgálati kérelemmel támadott részében hatályon kívül helyezi és a Fővárosi Törvényszék - mint elsőfokú bíróság - 5.K.32.102/2011/8. számú ítéletének hatályon kívül helyező rendelkezését hatályon kívül helyezi és a bírság tekintetében az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

A peres felek felülvizsgálati eljárásban felmerült költségét 80.000-80.000 (nyolcvanezer-nyolcvanezer) forintban állapítja meg.

A végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.