Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.095/2014/8.

A Fővárosi Törvényszék a Csömör Ügyvédi Iroda (  ügyintéző: dr. Cs. M. ügyvéd) által képviselt INVITEL Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) felperesnek a dr. Bak László irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj/121/2009.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. évi július hó 9. napján kelt 5.K.30.840/2014/9. számú ítélete ellen a felperes által 10. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 200.000 (azaz kettőszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 2.000.000 (azaz kettőmillió) forint fellebbezési illetéket.
Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.