Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság
3. K. 32. 332/2010/8.

JEGYZŐKÖNYV

nyilvánosan tartott tárgyalásról

Felperes:

Invest Holding System Kft.

Alperes:

Gazdasági Versenyhivatal

A per tárgya:

közigazgatási határozat felülvizsgálata

A tárgyalás helye:

Bp. II. Csalogány u. 47-49. sz. I. em. 10. sz. tárgyaló

A tárgyalás ideje:

2011. április hó 06. napján 10.30 óra.

[...]

Kihirdetett

végzés:

A bíróság a pert megszünteti.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy az illetékes adóhatóság külön felhívására fizessen meg 27.000,-Ft (azaz Huszonhétezer forint) eljárási illetéket.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperesnek 10.000,-Ft, (azaz Tízezer forint) perköltséget.

E végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Bíróságnál 3 példányban előterjesztett, a Fővárosi Ítélőtáblához címzett fellebbezéssel lehet élni.

Indokolás

A perben megtartott első tárgyalást felperes szabályszerű idézése ellenére elmulasztotta, a tárgyalás távollétében történő megtartását nem kérte, igazolási kérelmet nem terjesztett elő, ezért a bíróság az erre vonatkozó alperesi kérelemnek megfelelően a Pp. 157. § d. pontja, az 1990. évi XCIII. tv. 39. § (3) b. pontja, a 42. § (1) a. pontja, a 43. § (3) bekezdése és a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 35 perckor.

dr. Mohay György s.k. bíró