Nyomtatható verzió PDF formátumban

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §-a (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásával hirdetményi úton közli, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-59/2010. számú, dr. Lóránt Ibolya ügyvéd (Lóránt Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Magyari István u. 2. II/5.) által képviselt "BVG Bayerische Verwertung" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 183.), valamint Timo Borek (Wolframstr. 68., D-70191 Stuttgart) által képviselt Bayerische Verwertungsgesellschaft mbH (Balthasar-Neumann-Promenade 6, 97688 Bad Kissingen, Németország). eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásában 2011. október 27-én meghozta a Vj/059-112/2010. számú határozatát, és azt megküldte a Bayerische Verwertungsgesellschaft mbH ügyfél részére.

Tekintettel arra, hogy a Bayerische Verwertungsgesellschaft mbH nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat, a Ket. 80. §-a (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel hirdetményi úton történő közlésnek van helye.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa ezúton felhívja a Bayerische Verwertungsgesellschaft mbH ügyfél figyelmét, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa meghozta a Vj/059-112/2010. számú határozatát, melyet az ügyfél vagy meghatalmazottja a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. III. emelet, telefon: 1/472-88-65) átvehet.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa ezúton felhívja a Bayerische Verwertungsgesellschaft mbH figyelmét arra is, hogy a Ket. 78. §-ának (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2011. október 28.

Budapest, 2011. október 28.

dr. Dobos Gergely s.k.
előadó versenytanácstag

Kiadmány hiteléül:
Ágoston Marika