Az 1/2003/EK tanácsi rendelet lehetővé teszi, hogy a közösségi versenyjog alkalmazásával folytatott eljárásaik során a tagállami versenyhatóságokból és az Európai Bizottságból álló Európai Versenyhálózat (ECN) tagjai kicseréljék egymás között az eljárásaik során tudomásukra jutott információkat, adatokat, és ezeket bizonyítékként is felhasználják. Ez a lehetőség a bizalmas információkra is vonatkozik. Ugyanakkor az információcserére csak bizonyos garanciális szabályok betartásával kerülhet sor, így:

  • az információcsere keretében beszerzett információt a megszerző versenyhatóság csak az EUMSz 101 vagy 102 (korábbi EKSz 101 és 102) cikkének alkalmazása céljából használhatja fel. Lehetőség van arra is, hogy - amennyiben a versenyhatóság az ügyben a közösségi jog alkalmazásával párhuzamosan a nemzeti versenyjogát is alkalmazza - a nemzeti jog szerinti eljárásban is felhasználja az információt. Ez utóbbihoz azonban az szükséges, hogy a nemzeti jog alapján folytatott eljárás ne vezessen ellentétes eredményre, mint a közösségi jog alkalmazásával folytatott;

  • szankciók vállalkozásokra való kiszabásához információ csak a beszerzésének eredeti tárgyában folytatott eljáráshoz használható fel,

  • ha a megszerzett információt az átvevő versenyhatóság szankciók természetes személyekre való kiszabásához kívánja felhasználni, ezt akkor teheti meg, ha az információt átvevő hatóság szankciója azonos típusú azzal a szankcióval, amelyet az információt átadó versenyhatóság is kiszabhat, vagy ha az információt olyan módon szerezték be, amely a természetes személyek védekezéshez való jogának azonos szintű védelmét biztosítja, mint az átvevő hatóság nemzeti szabályai;

  • speciális szabályok vonatkoznak továbbá az engedékenységi politika keretében beszerzett információk átadására.