ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0002 „A teljesítő szervezet - Zárt menedzsment ciklus megvalósítása a GVH intézményirányítási rendszerében”

A projekt megvalósítója: Gazdasági Versenyhivatal
A projekt megvalósítási ideje: 2013. szeptember 30. – 2014. április 30.
A megvalósítás költsége: 27 000 000 Ft

A projekt célja:

A projekt az elmúlt időszak belső kontrollrendszer éves felülvizsgálatai során megállapított kontrollkörnyezet – intézményi menedzsment – fejlesztési feladatainak felgyorsítását szolgálja. Figyelmének középpontjában a működés szabályozásának, szervezésének, kontrolljának és fejlesztésének átállítása a hagyományos feladat- és hatásköri megközelítésről folyamatszemléletűre, és a működési célok és teljesítménykontroll szoros összekapcsolása áll az átfogó kontrolling rendszer részeként. A projekt eredményeként létrejön egy zárt menedzsment ciklus a Hivatal irányításában, ezáltal képessé válik arra, hogy tartósan magas szintű teljesítményt nyújtson.

Projekt egyes beavatkozási területei szerinti átfogó célok:

(1) Teljesítménymenedzsment beavatkozási területen: Kerüljön összehangolásra a stratégiai és operatív célkitűzés a teljesítmény-kontroll rendszerrel.

(2) Folyamatoptimalizálás beavatkozási területen: Bontakozzék ki, mélyüljön el a folyamatorientált működésfejlesztés és irányítás gyakorlata.

(3) Tudásmegosztás beavatkozási területen: Jöjjön létre a szervezet- és működésfejlesztéssel kapcsolatos tudás felhalmozásának és megosztásának, átörökítésének rendszere.

(4) Változáskezelés beavatkozási területen: A belső közéletben váljanak ismertté és elfogadottá az önfejlesztés és alkalmazkodás, ill. változás, mint a szervezeti kultúra alapértékeiként.

(5) Minőségirányítás beavatkozási területen: Teremtődjenek meg a minőségirányítás egyes személyi, szervezési és technikai alapfeltételei, mint a fejlesztő körök, minőség indikátorok, problématérkép.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nyomtatható verzió PDF formátumban