• Az ICN felismeri a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos, példa nélküli egészségügyi, társadalmi és gazdasági kihívásokat. Jogérvényesítő feladataik folyamatos ellátása során a versenyhatóságok új kihívásokkal szembesülnek a COVID-19 járvány a munkavégzésükre gyakorolt hatása következtében és annak szükségessége miatt, hogy megóvják a munkavállalóik egészségét és biztonságát.
  • A verseny alacsonyabb árak, új és jobb termékek és szolgáltatások biztosítása révén szolgál a fogyasztók és a gazdaság javára. A versenyjogi szabályok alkalmazása alapvető fontosságú olyankor, amikor válság sújtja a vállalkozásokat és a gazdaságot.
  • A COVID-19 járványhelyzet aggályokat vetett fel a tekintetben, hogy míg a legtöbb vállalkozás felelősségteljesen jár el, egyes vállalkozások versenykorlátozó magatartást tanúsíthatnak, például kartellezhetnek vagy visszaélhetnek erőfölényükkel. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy a termékek és szolgáltatások továbbra is versenykörülmények szerinti árakon legyenek elérhetők, különösen azok, amelyek, mint például az egészségügyi felszerelések és orvosi eszközök, a jelenlegi helyzetben nélkülözhetetlenek a sürgős közegészségügyi szükségletekhez. A versenyhatóságoknak a válság ideje alatt is az a szándékuk, hogy megőrizzék éberségüket a versenyt korlátozó összefonódásokat és magatartásokat illetően.
  • A rendkívüli helyzet szükségessé teheti a versenytársak átmeneti együttműködését annak érdekében, hogy biztosított legyen azon szűkös termékek és szolgáltatások tekintetében az ellátás és forgalmazás, amelyek a fogyasztók egészségét és biztonságát védik. Az ilyen közös törekvések, ha a COVID-19 vírussal érintetteknek történő segítségnyújtáshoz szükséges időre és tárgykörre korlátozódnak, és ha összhangban állnak az alkalmazandó jogszabályokkal vagy a hatóságok speciális iránymutatásaival, akkor szükséges lépések lehetnek a fogyasztók védelme, valamint azon termékek és szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében, amelyek másképpen nem lehetnének elérhetők. A versenyhatóságok megfelelőnek ítélhetik, hogy a vállalkozások közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat hozzáigazítsák a válságkezelés szükségességéhez.
  • A versenyhatóságok közvetlen és nyílt kommunikációra törekszenek. Felismerjük, hogy ez kulcsfontosságú a válság ideje alatt. A versenyhatóság működésével és eljárásával kapcsolatos változásoknak, valamint a jogérvényesítési politikáról és a vállalkozások közötti együttműködésről szóló iránymutatásoknak egyértelműnek és átláthatónak kell lenniük, és ezeket kellő időben közzé kell tenni.
  • A versenyhatóságok belátják, hogy ők is fontos pártoló szerepet játszhatnak a verseny előnyeinek a nyilvánossággal való megismertetése, valamint a kormányuknak szóló, a tervezett gazdasági intézkedések a versenyre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról szóló tanácsadás révén. Az ilyen, a politikai és jogalkotási intézkedésekkel kapcsolatos, a piacok megfelelő működésének biztosítása érdekében tett szakértői vélemény kulcsfontosságúnak bizonyulhat a következő hónapokban és azt követően is.
  • A verseny hosszú távú fenntartása alapvető fontosságú a fogyasztók java, a piacok működése és a gazdaságaink szempontjából. Csakúgy, mint az elmúlt gazdasági válságok idején, a verseny előmozdítása és védelme érdekében tett versenyhatósági jogérvényesítési és szakpolitikai törekvések alapvető jelentőségűek lesznek a válság hatásainak kezelése és a gazdaság helyreállításához szükséges legalkalmasabb környezet kialakítása kapcsán.[1] Ez különösen fontos a fogyasztók, valamint az újabb és kisebb vállalkozások szempontjából, amelyeket egy válság gyakran a legsúlyosabban érint.
  • A versenyhatóságok világszintű közösségeként, az ICN a nézetek, tapasztalatok és jó gyakorlatok összegyűjtésének és megosztásának fórumaként szolgál. Továbbra is előmozdítjuk az ilyen együttműködést a hálózaton belül a válságra adott válaszok tekintetében. Miközben tagjaink közül sokan intézményesítenek működési és eljárási változásokat a válság kezelése érdekében, fenntartjuk közös és bizonyított küldetésünket: a verseny előmozdítását a fogyasztóink és gazdaságaink javára.

A nyilatkozat angol nyelven itt érhető el: https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/SG-Covid19Statement-April2020.pdf

___________________________

[1] Az ICN közleményében példákkal mutatja be, hogy gazdasági válság idején milyen jótékony hatásai vannak a versenynek: “The Case for Competition Policy in Difficult Economic Times”.