Nyomtatható verzió PDF formátumban

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 31.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja: a pályakezdő diplomások szakmai készségeinek fejlődése érdekében gyakorlati munkatapasztalat szerzés.  

Az ellátandó feladatok általános leírása:

 • Az adott területen dolgozók munkájának támogatása,

 • együttműködés a szakterület részfeladataiban, összefoglalók készítése,

 • riportok, kimutatások készítésében történő közreműködés,

 • elemzések, háttérmunkák készítése,

 • nyelvismeret, nyelvtudás alkalmazása írásbeli anyagok elkészítéséhez,

 • részvétel operatív feladatok ellátásában.

A jogviszony létesítésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

 • 30. év alatti életkor,

 • jogász illetve közgazdász végzettséget igazoló - az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül kiadott - diploma,

 • gyakorlott szintű számítógép-felhasználói ismeretek (MS Office),

 • angol nyelv legalább középfokú szintű ismerete,

 • az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésekor munkaviszonyban - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minősülő háztartási munkára irányuló munkaviszonyt -, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.

Elvárások:

 • Igény a szakmai tudás folyamatos bővítése iránt,

 • fejlett kommunikációs készség írásban és szóban egyaránt,

 • érdeklődés és elhivatottság a versenyjog illetve az elemző munka iránt,

 • aktív és nyitott hozzáállás a feladatok megoldásához,

 • csapatmunkára való alkalmasság.

Előnyt jelent:

 • Ha a jelölt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő (regisztrált), a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §. (5) bekezdés k) pont szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskeresőnek minősül.

 • Ha a jelölt az egyetemi tanulmányok alatt foglalkozott versenyjoggal, fogyasztóvédelmi joggal vagy közigazgatási eljárási joggal vagy gyakorlati tapasztalatai vannak ezeken a területeken,

 • magas szintű angol nyelvtudás, egyéb idegen nyelv ismerete,

 • külföldi képzés vagy gyakorlat, nemzetközi tapasztalatok,

 • versenyjoghoz, fogyasztóvédelmi joghoz, közigazgatási eljárásjoghoz kapcsolódó témájú diplomamunka,

 • GVH-nál eltöltött szakmai gyakorlat.

A jelentkezés módja:

A pályázati felhíváshoz csatolt táblázatból a jelöltnek ki kell választania azt az egy szakterületet, amelyre a jelölt pályázni kíván és megfelel az ott felsorolt feltételeknek. A pályázathoz csatolt motivációs levélben indokolni szükséges a választás okát.

A pályázati anyagot elektronikus úton a humaneroforras@gvh.hu e-mail címre kell megküldeni, a levél tárgyában az "ösztöndíjas pályázat" megjelöléssel. A pályázathoz mellékelni szükséges az alábbi dokumentumokat:

 • szakmai önéletrajz (A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet egységes adattartalmú ún. közszolgálati önéletrajz benyújtását írja elő az eljárásban résztvevők részére. A Kormányrendelet értelmében az eljárásban résztvevőknek a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kötelező adatok megadásával kell jelentkezniük a meghirdetett ösztöndíjas pozícióra.) ,

 • motivációs levél,

 • iskolai végzettségét igazoló oklevelének másolata,

 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása kedvező felvételi döntés esetén.

Az ösztöndíjas foglalkoztatással kapcsolatban további információt Tóth Krisztina nyújt a +36 1 472-8997-es telefonszámon.

Az elbírálás rendje: Az előértékelés alapján kiválasztott jelentkezők a munkáltató képviselőivel személyes konzultáción vesznek részt, esetlegesen írásbeli feladatot készítenek.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony időtartama: 9-12 hónap, a pozíció az elbírálást követően - várhatóan szeptember közepétől - betölthető.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Egyéb információk: az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony időtartama a jogász végzettségű ösztöndíjasok esetében a jogi szakvizsga (joggyakorlat) idejébe - az 5/1991. IM. rendelet értelmében - beszámítható.

pályázható ösztöndíjas helyek et tartalmazó táblázat valamint a közszolgálati önéletrajz sablonja letölthető PDF változatban: