Az Antitröszt Iroda a különböző iparágakban zajló versenyfelügyeleti eljárások és ágazati vizsgálatok lefolytatásnak és koordinálásának fő felelőse. Ennek során szorosan együttműködik a GVH többi szervezeti egységével a minél magasabb színvonalú versenyfelügyeleti munka érdekében, melynek keretében

  • folyamatosan figyelemmel kíséri a verseny és a piacok működését;

  • a hivatalhoz érkezett panaszok, illetve bejelentések alapján javaslatot tesz arra, hogy induljon-e hivatalból versenyfelügyeleti eljárás akár a versenytörvény, akár a közösségi versenyjogi szabályok alapján, illetve jogsértés gyanúja esetén saját kezdeményezésre versenyfelügyeleti eljárást indítanak;

  • lefolytatja a hivatalból, illetve kérelemre indult (magyar és/vagy közösségi jogalapon folyó) versenyfelügyeleti eljárásokat és vizsgálati jelentésükkel előkészíti a Versenytanács döntését;

  • utóvizsgálat keretében ellenőrzi a versenytanácsi döntések végrehajtását.

Ezen túlmenően az Antitröszt Iroda részt vesz a hivatalhoz egyeztetésre érkezett jogszabály-tervezetek, koncepciók véleményezésében és a GVH egyéb versenypártolási tevékenységében; valamint a GVH versenykultúra fejlesztése és terjesztése érdekében végzett tevékenységében is.