Az elnökhelyettes szakmai felügyelete alá tartozó Fúziós Iroda , a gazdasági tevékenység ágazati besorolásától függetlenül:

  • lefolytatja a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésével (Tpvt. VI. fejezet) kapcsolatos vizsgálatokat;

  • koordinálja és végzi az összefonódásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetéseket a Hivatal által közzétett tájékoztatónak megfelelően;

  • ha a piacok működésének figyelemmel követése során engedélykérési kötelezettség valószínűsíthető elmulasztását észleli, vizsgálat megindítását kezdeményezi;

  • amennyiben munkatársainak szakértelme és az összefonódások vizsgálatával kapcsolatos munkaterhei lehetővé teszik, részt vesz a nem összefonódásokkal kapcsolatos vizsgálatokban, ágazati vizsgálatokban, illetve versenypártolási tevékenységben is.

Ezen túlmenően a Fúziós Iroda részt vesz a hivatalhoz egyeztetésre érkezett jogszabály-tervezetek, koncepciók véleményezésében és a GVH egyéb versenypártolási tevékenységében; valamint a GVH versenykultúra fejlesztése és terjesztése érdekében végzett tevékenységében is.