Szakmai felhasználóknak > Közlemények

Korábbi közlemények (archív)

Összefonódások
(Tpvt. VI. és IX/A. Fejezet)

Egyszerűsített és teljes körű eljárás

alkalmazás: 2014. július 1. – 2017. január 14. (azokban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 2014. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései az irányadóak)

alkalmazás: 2013. augusztus 1. -- 2014. június 30.

  • 3/2009. közlemény az egyszerűsített és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól (egységes szerkezetben az azt módosító 2/2012. közleménnyel) (2012)
  • 2/2012 közlemény az egyszerűsített és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól szóló 3/2009. számú közlemény módosításáról

alkalmazás: 2012. május 7. – 2013. július 31.

alkalmazás: 2009. június 1-től benyújtott kérelmek esetén – 2012. május 6.

alkalmazás: 2005. november 1-je után, 2009. május 31-je előtt benyújtott kérelmek esetén

Feltételek és kötelezettségek

alkalmazás: 2014. július 1 – 2017. január 14. (azon eljárások, amelyekben a Tpvt. 2014. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései az irányadóak)

alkalmazás: 2008. május 22. -- 2014. június 30.

Egyszerűsített döntés

alkalmazás: 2014. július 1. – 2017. január 14. (azon eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 2014. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései az irányadóak)

alkalmazás: 2013. június 10. -- 2014. június 30.

Előzetes egyeztetés (prenotifikáció)

alkalmazás: 2017. január 14-ig (a2015. június 1-jétől létrejött összefonódások tekintetében)

Antitröszt ügyek
(Tpvt. IV., és V. fejezet, EUMsz 101. és 102. cikk, Kertv. 7. §)

Engedékenységi politika

alkalmazás: 2009. május 31-ig benyújtott kérelmek esetén

Egyezségi kísérlet

alkalmazás: 2017. január 14-ig (a 2014. július 1. napját követően indított azon versenyfelügyeleti eljárásokban, amelyekben a közlemény közzétételének időpontjában a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont még nem került a feleknek megküldésre)

Bírság

alkalmazás: 2009. május 18.

alkalmazás: 2005. november 1. – 2009. május 18.

Fogyasztóvédelmi típusú ügyek
(Fttv. Tpvt. III. fejezet)

Kötelezettségvállalás Fttv.-s ügyekben

alkalmazás: 2012. szeptember 28-tól 2014. október 5-ig a 2014. július 1. előtt indult eljárásokban

Egyéb kérdések

Kapcsolattartási közlemény

alkalmazás: 2016. január 1-től 2017. január 14-ig

Módosító közlemények

alkalmazás: 2017. január 15-től

alkalmazás: 2014. október 6-tól