Szakmai felhasználóknak > Induló eljárások > Induló eljárások 2009

Versenyhivatali eljárás indult az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-114/2009. ügyszámon eljárást indított a EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. szeptember 14-én versenyfelügyeleti eljárást indított az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. (EMFESZ) ellen, mert nevezett eljárás alá vont szolgáltató a 2009. év folyamán a lakossági gázszolgáltatás értékesítése során, illetve a szolgáltatása népszerűsítése kapcsán megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott

  • a lakossági közüzemi és az egyetemes gázszolgáltatás, illetve gázszolgáltató kapcsolatáról, fogalmáról, az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerepéről,

  • a szolgáltatóváltás körülményeiről, szerződéses következményeiről, valamint

  • a szolgáltatóváltással elérhető árkedvezmény mibenlétéről.

Ezen magatartással az eljárás alá vont valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-a (1) bekezdésének a), b), c) és i) pontjait, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését, mely szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont szolgáltatását népszerűsítő, 2009. január 1-jétől a versenyfelügyeleti eljárás indítása napjáig alkalmazott teljes kommunikációs gyakorlatra, összes kommunikációs eszközre.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. november 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email:
http://www.gvh.hu