Szakmai felhasználóknak > Induló eljárások > Induló eljárások 2009

Versenyhivatali eljárás indult az EXPENT BUSSINES CLUB Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Kft. ellen

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az EXPENT BUSSINES CLUB Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-091/2009. ügyszámon eljárást indított az EXPENT BUSSINES CLUB Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Kft. ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. június 24-én versenyfelügyeleti eljárást indított az EXPENT BUSSINES CLUB Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Kft. ellen, mert az általa nyújtott "30 napig ingyen hirdetheti ingatlanát honlapunkon!" szlogennel jelzett szolgáltatás igénybevételének feltételeit - mint a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információkat - az általa üzemeltetett www.ingatlandepo.com és www.ingatlanbazar.com honlapokon a kereskedelmi gyakorlata során elrejti, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás fogyasztók számára nyújtott teljes tájékoztatási gyakorlatának vizsgálatára 2008. október 1-jétől a vizsgálat megindításának időpontjáig, azaz 2009. június 24-ig.

Az eljárás alá vont vállalkozás a fenti magatartása révén valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. augusztus 5.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email:
http://www.gvh.hu