Szakmai felhasználóknak > Induló eljárások > Induló eljárások 2009

Versenyfelügyeleti eljárás indult az OTP Bank Nyrt és az OTP Alapkezelő Zrt. ellen

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult az OTP Bank Nyrt és az OTP Alapkezelő Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-19/2009. ügyszámon eljárást indított a OTP Bank Nyrt. és az OTP Alapkezelő Zrt. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 17-én a OTP Bank Nyrt. és az OTP Alapkezelő Zrt. ellen a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének, a 2008. szeptember 1-jétől közzétett tájékoztatások esetében pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6., 7. §-ainak rendelkezéseiben foglaltak megsértése miatt.

A versenyhatóság észlelte, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap esetében, amely befektetési jegyeinek az OTP Bank Nyrt. a vezető forgalmazója, szerződéskötés előtt az alábbi tájékoztatást adta a fogyasztók részére, -Kedvező piaci környezetben az Alap hazai és nemzetközi részvényekbe fekteti vagyonát, kedvezőtlen piaci helyzetben viszont a teljes vagyon kockázatmentes befektetésekbe kerül át.- A későbbiekben viszont kérdésesen -kedvező- viszonyok között is (változó mértékben, de) számottevő volt a kockázatos termékek súlya.

Továbbá az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap esetében, amely befektetési jegyeinek az OTP Bank Nyrt. a vezető forgalmazója, a termék kapcsán ígért tőkegarancia az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételével történő visszaváltás esetén nem volt érvényesíthető és az erre vonatkozó információ nem, illetve közvetetten megismerhetően szerepelt az ügyfeleket tájékoztató anyagokban.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email:
http://www.gvh.hu

Kapcsolódó anyagok

CímDátum
Vj-19/2009/632011.02.01.
Kötelezettséget vállalt az OTP Bank2010.02.24.
Vj-019/2009/402010.02.24.