Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar

Engedékenységi politika

Explanatory Notes of the President of the Hungarian Competition Authority on the application of the rules concerning leniency pursuant to Articles 78/A and 78/B of the PURA

Leniency policy related provisions of Act No LVII of 1996 on the prohibition of unfair and restrictive market practices (2009)

Űrlap engedékenységi kérelem benyújtásához (a 2009. június 1-től benyújtott kérelmek esetén alkalmazandó)

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének tájékoztatója a Tpvt. 78/A. és 78/B. §-a szerinti engedékenységi szabályok alkalmazásáról (a 2009. június 1-től benyújtott kérelmek esetén alkalmazandó)