Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar

Tanulmányi verseny

Az összefonódások bejelentési kötelezettsége, azok magyar és európai (EU és tagállami) feltételeinek összehasonlítása

A kartellek feltárását segítő eszközök hazai és nemzetközi tapasztalatai (Az engedékenységi politika eredményei)

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásában

"A Római Egyezmény és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolata"

"Az állami / önkormányzati és a piaci magatartás elhatárolása a közösségi és a magyar versenyjogban"

"Fogyasztói döntéshozatali folyamat az információs közgazdaságtan és a viselkedési gazdaságtan eredményeinek tükrében"

"A ne bis in idem elve a versenyfelügyeleti eljárásokban"

"A versenypolitikában releváns költségek meghatározása"

"A kétoldalú piacok szerepe a bankközi jutalékok szabályozásában"

"A végződtetési díjak szabályozásának hatása a mobilpiacra"