GVH tanulmányok

Nyomtatott médiumok helyettesítése napilapolvasók körében

A versenyhatóság és a felügyeleti hatóság kapcsolata az energia szektorban

A magyar mezőgazdaság 2008. évi terményfelvásárlási folyamatainak elemzése a GVH által vizsgált esetek tükrében, és az azokból levonható következtetések

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény hatályba lépése óta szakmai kamarákat és szövetségeket érintő legfontosabb versenyfelügyeleti eljárások

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának elvi állásfoglalásai - 2010. (kiemelések)

A banki tájékoztatás minőségével kapcsolatos kutatási eredmények

A kereskedők körében a kártyás fizetés elterjedtségével, tapasztalataival, kondícióival, esetleges költségeivel kapcsolatban végzett felmérés eredményei