Jogi háttér > Jogszabálygyűjtemény

Jogszabálygyűjtemény

Magyar jogszabályok

Cím

Formátum

Méret

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

PDF

550 KB

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

PDF

504 KB

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

PDF

190 KB

19/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a gépjármű ágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről

PDF

79 KB

86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről

PDF

42 KB

202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

PDF

90 KB

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

PDF

94 KB

204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a gépjármű utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

PDF

90 KB

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

PDF

107 KB

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

PDF

111 KB

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2003. számú közleménye az egyszerűsített és a teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól

PDF

162 KB

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

PDF

75 KB

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

PDF

54 KB

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről

PDF

78 KB

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

PDF

528 KB

2001. évi CX. törvény a villamos energiáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelettel

PDF

894 KB

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

PDF

270 KB

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

PDF

701 KB

Az egyszerűsített és a teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól szóló 1/2003. sz. közlemény (egységes szerkezetben az azt módosító 1/2005. sz. közleménnyel)

PDF

105 KB

Antitröszt ügyekben a bírság összegének megállapításával kapcsolatos elvekről szóló 2/2003. sz. közlemény (egységes szerkezetben az azt módosító 2/2005. sz. közleménnyel)

PDF

61 KB

A kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásáról szóló 3/2003. sz. közlemény (egységes szerkezetben az azt módosító 1/2006. sz. közleménnyel)

PDF

98 KB

A kartellek feltárását segítő engedékenységi politika feltételeinek átmeneti könnyítéséről szóló 1/2004. sz. közlemény

PDF

25 KB

Tájékoztató a kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásáról a GVH elnöke és a GVH Versenytanácsának elnöke által kiadott 3/2003. számú közleményhez kapcsolódó egyes kérdésekről

PDF

164 KB

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának a Tpvt-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései 2011

PDF

507 KB

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának az Fttv-vel és a Tpvt-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései 2011

PDF

446 KB

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 1/2012. Közleménye (2012)

PDF

159 KB

EU-s jogszabályok