GVH > Versenykultúra Központ

Versenykultúra Központ

A versenytörvény is nevesíti a GVH-nak a versenykultúra, illetve a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésében és terjesztésében betöltött szerepét, s egyben felelősségét. A magyarországi versenykultúra, illetve fogyasztói kultúra fejlesztése során a GVH feladata elsősorban a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítése, valamint a fogyasztói tudatosság növelése. E feladatkörében a GVH gondoskodik például

  • a versenypolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos tájékozottság növeléséről; továbbá

  • a verseny, valamint a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulásról.

A verseny- és fogyasztói kultúra fejlesztése, a versenyfelügyeleti és a versenypártolási munka mellett, a GVH gazdasági verseny védelme érdekében végzett tevékenységének harmadik pillérét jelenti. A versenytörvény a GVH versenykultúra, illetve a fogyasztói kultúra terjesztésében való fokozottabb szerepvállalásának anyagi feltételeit is megteremtette azzal, hogy lehetővé vált az előző évben befolyt bírságösszeg legfeljebb öt százalékának ilyen célú felhasználása.

A verseny- és a fogyasztói kultúra fejlesztésével kapcsolatos munkák elvégzése, koordinálása, az esetleges igények felmérése és begyűjtése a hivatalon belül egy elkülönült szervezeti egység, a Versenykultúra Központ (GVH VKK, központ) feladata. A GVH VKK nyilvános éves munkaterv alapján működik, s egyrészt a versenykultúra, illetve a fogyasztói kultúra fejlesztését szolgáló - a GVH szakmai hátterére építő - tevékenységek, programok szervezésével és működtetésével, másrészt a versenykultúra, illetve a fogyasztói kultúra fejlesztésében és terjesztésében részt vevő más személyek és szervezetek munkájának - pályázatok útján történő - támogatásával törekszik a törvényi célok megvalósítására. A GVH VKK keretében megvalósítandó feladatokkal a GVH a versenyjoggal, verseny témájú közgazdasági elemzésekkel, a fogyasztói döntéshozatallal foglalkozó felsőoktatási intézmények diákjait, oktatóit; az alap- és középfokú oktatásban résztvevő, érdeklődő tanárokat, tanulókat; elméleti szakembereket; kutatókat; a hivatal eljárásaival, versenyfelügyeleti munkájával kapcsolatba kerülő vállalatokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat célozza meg, valamint a közigazgatásban dolgozó azon munkatársakat és döntéshozókat, akik munkájuk során a verseny területtel valamilyen módon kapcsolatban kerülnek, ideértve az országgyűlési képviselőket és szaktanácsadóikat is.

A GVH VKK által meghirdetett pályázatok és a pályázati dokumentáció a Pályázati felhívások menüpontban találhatók, a támogatást nyert pályázatok főbb adatai és a támogatott projektek eredményei (beszámolók, tanulmányok, cikkek stb.) a Támogatott programok menüpontban olvashatók.

A fentieken kívül a GVH VKK feladatkörébe tartozik az OECD és a GVH által közösen létrehozott OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) tevékenységének az ellátása is, amely a GVH VKK keretein belül, de teljesen elkülönült feladatokkal és elkülönült költségvetéssel működik. A GVH elnöke és az OECD főtitkárhelyettese 2005. február 16-án írta alá az OECD és a GVH által közösen létrehozott ROK alapító okiratát, amely az OECD és a GVH szakmai hátterére építve nyújt segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok számára. A ROK létrehozásának elsődleges célja a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyhatóságok munkájának elősegítése hozzájárulva a verseny javításához és ezzel a gazdasági növekedéshez. Mindez szakmai programok, szemináriumok szervezésén keresztül történik. A ROK évente több alkalommal szervez rendezvényeket a célcsoport országok versenyhatóságainak munkatársai részére. A ROK tevékenységével kapcsolatban bővebb információkat a ROK honlapján olvashat.