ECN


 

Az Európai Versenyhatóságok Hálózata (European Competition Network, ECN) tömöríti az Európai Unió tagállamainak versenyhatóságait és az Európai Bizottságot. Az ECN szerepe abban áll, hogy teret biztosít a hálózaton belüli versenyhatóságok közötti együttműködésnek a versenykorlátozó megállapodások, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések és a fúziós ügyek vizsgálata során. A versenyhatóságok közötti együttműködés formái széles skálán mozognak, az informális egyeztetéseknek, a formalizált, konkrét ügyekhez köthető információcseréknek, az eljárási segítségnyújtásnak és a hatóságok közötti ügyelosztásoknak is speciális szabályai vannak.

A konkrét ügyeken túl az ECN-ben folyó együttműködés lehetőséget ad arra is, hogy a versenyhatóságok megvitassák tapasztalataikat és ez alapján ajánlásokat fogalmazzanak meg a követni javasolt legjobb gyakorlatokra vonatkozóan.

Az ECN 2010 januárjában jelentette meg az "ECN Brief" hírlevél első számát. A hírlevél a hálózat és tagjainak tevékenységéről tájékoztatja az érdeklődőket, hogy szélesebb körben adjon közre információkat a tagállami versenyhatóságok versenyfelügyeleti és -pártolási tevékenységéről, kiegészítve ezzel a hálózat tagjainak kommunikációs tevékenységét.

Az angol nyelvű ECN Brief hírlevél 2015 márciusa óta folyamatos feltöltés keretében érhető el elektronikus formában: ITT

Az ECN Brief korábbi számai (2010/1-2014/3) letölthetőek PDF formátumban: