Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
GVH > Elemzések > Vitaanyagok > 2017. szeptember 1-én indított nyilvános konzultáció anyagai (Antitröszt és fogyasztós bírságközlemények)

A beérkezett észrevételek az antitröszt közlemény-tervezetre

Tisztelt Érdeklődők!

Az alábbiakban közzétesszük a 2017. szeptember 29-én zárult „A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági versenyhivatal Versenytanácsa elnökének …/2017. közleménye a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. és 21. §-a, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról” szóló közlemény tervezetére meghirdetett nyilvános konzultáció során tett észrevételeket:

Budapest, 2018. január