Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
GVH > Elemzések > Vitaanyagok

Vitaanyagok

A versenytörvény értelmében a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a GVH Versenytanácsának elnöke a kiszámíthatóság és a jogbiztonság fokozása érdekében közleményt adhat ki a GVH jogalkalmazási gyakorlatáról. Az összefonódások kapcsán az egyszerűsített és a teljes körű eljárásban engedélyezhető fúziók megkülönböztetésének szempontjait tartalmazó közleményt követően a GVH elnöke, valamint a GVH Versenytanácsának elnöke közleményben kívánja rögzíteni azt is, hogy a hatóság milyen feltételeket és kötelezettségeket írhat elő az összefonódást engedélyező határozatokban. A közlemény tervezetét a GVH a honlapján nyilvános vitára bocsátja. A GVH a beérkezett észrevételek feldolgozását követően a végleges anyagot is a honlapon hozza nyilvánosságra.


Vitaanyagok

Nyilvános konzultáció a GVH új fúziós eljárásrendjével kapcsolatos közlemények illetve az új Fúziós Űrlap és az ahhoz tartozó Útmutató tervezetéről

Nyilvános konzultáció az összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció ,,Az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról”

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre

A GVH értékelése a beérkezett észrevételekre (kötelezettségvállalás)

Észrevételek a kötelezettségvállalásról szóló közlemény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ügyekben

Nyilvános konzultáció a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló közlemény tervezetéről

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (bírságközlemény)

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (fúzós eljárás)

Nyilvános konzultáció az új antitröszt bírságközlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció az új fúziós űrlap, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó informális egyeztetésekről szóló tájékoztató tervezetéről

2011.06.20-án zárult nyilvános konzultáció a fúziós űrlapról és eljárásrendről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

Agrár vitaanyag 2009

Közlemény: Feltételek és kötelezettségek előírásáról az összefonódást engedélyező határozatokban (tervezet)