GVH > Elemzések > GVH-tanulmányok

A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga: Versenyt az egészségügyben? Igen, de hogyan!?

A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga

Versenyt az egészségügyben? Igen, de hogyan!?

A verseny lehetőségei és korlátai a szabályozott egészségügy piacain - egy modellváltáskor figyelembe veendő szempontok

A dokumentum letölthető PDF formátumban: 2007. április 10. (334 KB)

GVH-tanulmányok

Nyomtatott médiumok helyettesítése napilapolvasók körében

A Gazdasági Versenyhivatal figyelem felhívása a kamarák, gazdasági szervezeteket tömörítő társadalmi szervezetek működése, etikai szabályzatai és más önszabályozási tevékenysége versenyjogi szabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében

Elemzés a 2008. évi mezőgazdasági terményfelvásárlási folyamatokról

A kereskedők körében a kártyás fizetés elterjedtségével, tapasztalataival, kondícióival, esetleges költségeivel kapcsolatban végzett felmérés eredményei

A GVH álláspontja a kötelező eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás működéséről, és a piacról

A banki tájékoztatás minőségével kapcsolatos kutatási eredmények

Nagyméretű kiskereskedelmi láncok és beszállítóik kapcsolatának oksági elemzése (Tanulmány)

A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a magyarországi elektronikus hírközléspiaci verseny és szabályozás alakulásáról (véglegesített változat)

Nagyméretű kiskereskedelmi láncok és beszállítóik kapcsolata (Tanulmány)

Verseny és termelékenység - irodalmi áttekintés

A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatója a gyógyszertárak egyes összefonódásaira vonatkozó sajátos jogi szabályozás alkalmazásáról

A magyar cukoripari verseny helyzete az európai és a globális piaci környezetben

GVH-tanulmányok

A Gazdasági Versenyhivatal ajánlása a közjegyzői szolgáltatások szabályozásának felülvizsgálatára

Gondolatok az ártörvény koncepcionális felülvizsgálatához

A GVH álláspontja az agrárpiaci rendtartásban megjelenő vevői erővel összefüggő szabályozási tervezetről

Tájékoztató a Gazdasági Versenyhivatal által a gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdéseit vizsgáló szakmai anyagtervezetéről

A kábeltelevíziós szolgáltatók műsorjelelosztó szolgáltatásával kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárások tapasztalatai alapján megfogalmazott szabályozási javaslatokról

Néhány aktuális felvetés a hírközlés árszabályozásáról

Versenykérdések a villamosenergia-szektorban

A versenyhatóság és a felügyeleti hatóság kapcsolata az energia szektorban

A Gazdasági Versenyhivatal versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a nagyméretű kiskereskedelmi láncokkal kapcsolatban

A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a távközlési piacnyitás fő kérdéseivel kapcsolatban

A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a villamosenergia szektor piacnyitásának fő kérdéseivel kapcsolatban