GVH > Együttműködési megállapodások

Együttműködési megállapodások

A versenytörvény (valamint a reklámtörvény és a kereskedelmi törvény) mellett léteznek olyan jogszabályok, amelyek nem képezik ugyan részét a szorosan vett versenyszabályozásnak, de a versennyel, s így érintőlegesen a GVH tevékenységével (is) kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak. Ilyenek az egyes szabályozott szektorok vagy természetes monopóliumok szabályozásával foglalkozó jogszabályok, mint a hírközlési törvény, a villamos energia törvény vagy a vasúti törvény (s ezek közösségi jogi megfelelői). Ezen jogszabályok érvényesítését az adott ágazat felügyeletére létrehozott hatóság (a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Magyar Energia Hivatal, illetve a Magyar Vasúti Hivatal) látja el, azonban a versenyszempontok figyelembevétele érdekében bizonyos kérdésekben a jogszabályok előírják a GVH-val való együttműködést, amelynek kereteit jellemzően a hatóságok közötti együttműködési megállapodások teremtik meg.

A GVH a tevékenységéhez kapcsolódóan más hatóságokkal is megállapodásban rendezte az együttműködés lehetséges területeit és formáit. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel kötött együttműködési megállapodás a fogyasztók gazdasági érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának hatékonyabb védelmét szolgáló közös fellépések kereteinek lefektetésére irányul, míg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével kötött együttműködési megállapodás a pénzügyi piacok átlátható és folyamatos működéséhez, valamint a pénzügyi piacok iránti bizalom erősítéséhez, illetve a tisztességes versenyen alapuló fejlődéséhez járulhat hozzá. A GVH versenypártolási munkájának hatékonyságát kívánja előmozdítani a kormányzati gazdaságpolitika fő felelősével, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás.

Jelenleg tehát együttműködési megállapodás él a GVH és

 • a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség,

 • a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,

 • a Magyar Energia Hivatal,

 • a Magyar Vasúti Hivatal, a Nemzeti Hírközlési Hatóság,

 • a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

 • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

 • a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

 • a Közbeszerzési Hatóság,

 • az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal,

 • a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

 • a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

 • az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet,

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

 • a Magyar Nemzeti Bank,

 • az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, valamint

 • a Nemzeti Közlekedési Hatóság között.

  Együttműködési megállapodások

  A Gazdasági Versenyhivatal és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) között létrejött együttműködési megállapodás

  A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság között létrejött együttműködési megállapodás

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött együttműködési megállapodás

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal között létrejött együttműködési megállapodás

  A Gazdasági Versenyhivatal és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal között létrejött együttműködési megállapodás

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság együttműködési megállapodása

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Közbeszerzési Hatóság között létrejött Együttműködési megállapodás

  Együttműködési megállapodás (GVH-PSZÁF)

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energia Hivatal között létrejött Együttműködési megállapodás

  A Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete között létrejött Együttműködési Megállapodás

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének együttműködési megállapodása

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Vasúti Hivatal együttműködési megállapodása

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energia Hivatal együttműködési megállapodása

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködési megállapodása

  A Gazdasági Versenyhivatal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség együttműködési megállapodása