Vj-123/2009/12

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/123-012/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Fejes Gábor ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt M-Ágnes Játéknagykereskedő és Készítő Bt. (Budapest, eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a M-Ágnes Játéknagykereskedő és Készítő Bt. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a "Filly" királyi család elnevezésű termék 2009. február 21. és április 30. között, illetve a "Nappy" játékkutyus elnevezésű termék 2008. október 4. és november 30., valamint 2009. április 18. és május 31. között sugárzott televíziós reklámjaiban, továbbá a "Nappy" játékkutyus elnevezésű termék vásárláshelyi reklámjában (plakátján) kiskorúakat közvetlenül szólított fel a reklámozott áru megvételére.

A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács kötelezi a M-Ágnes Játéknagykereskedő és Készítő Bt-t egymillió forint (1.000.000,- Ft) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.