Vj-75/2008/031

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-75/2008/031.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Nap Háza Kft. Szentendre ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, a Nap Háza Kft. 2004-től szórólapjaival, poszterével, internetes honlapjával és DVD lemezeivel a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást valósított meg az általa forgalmazott RO 100 reverz ozmózis technológiát alkalmazó ivóvíz utótisztító háztartási kisberendezés népszerűsítése során.

A Versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével megtiltja.

A Versenytanács kötelezi a Nap Háza Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével a www.tisztaviz-uzlethaz.hu című internetes honlap nyitó oldalán jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követően legalább fél éven át ismertesse a Versenytanács jelen határozatának rendelkező részét.

A Versenytanács kötelezi a Nap Háza Kft.-t 3.000.000 Ft (Hárommillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.