Vj-114/2000/10

Vj-114/2000/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Klinger János ügyvezető által képviseltSALVUS Gyógy-, és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság(2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 16. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács a fél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:

Az 1997. februárjában alakult eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) körülbelül létrejöttével egyidejűleg szerezte meg Bükkszék területén lévő gyógyvíz kutak tulajdonjogát. E kutakból a vizet kitermeli, kezeli és elosztja.
A kitermelt víz nagy részével (99,4 %) a Bükkszéki Önkormányzat időszakosan működő strandjának egyik medencéjét látja el teljes egészében, a másikat részben látja el gyógyvízzel, míg a kitermelt gyógyvíz kisebb részét (0,6 %) bérmunkában palackoztatja, majd értékesítését maga végzi.

A kitermelés és az értékesítés utolsó három évre vonatkozó főbb adatait az alábbi táblázat részletezi.

Megnevezés

1998. évi tény

1999. évi tény

2000. évi terv

kitermelt mennyiség összesen (m3)
- ebből:
palackozásra felhasználva
strandnak átadva

43836

246
43590

55280

280
55000

45330

330
45000

Fürdőszolg. ért. gyógyvíz nettó ára (Ft/m3)

142

130

300


A Kft. a tevékenységéhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, ideértve a gyógyvíz megnevezés jogszerű használatát is.
A kitermelt SALVUS víz az ismert ásványvizek egyike, amely a többi ásványvízhez képest is speciális tulajdonságokkal rendelkezik. Összetétele folytán gyomor és légúti megbetegedésekre javallott.

A Gazdasági Versenyhivatal eddig két ízben folytatott eljárást a Kft. ellen (Vj-155/1997., Vj-36/1999.), mert feltételezhető volt a Kft. gazdasági erőfölénnyel való visszaélése a palackozott gyógyvíz árának versenyjogellenes emelésével. Jogsértés hiányában az eljárások megszüntetéssel zárultak.
A jelen eljárás tárgya a bükkszéki gyógymedencék vízellátását biztosító gyógyvíz eladási árának az 1999. évihez képest 130 %-os emelése volt, amely magatartás ugyancsak gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valószínűsített.

Az eljárásban minősíteni kellett a Kft. piaci helyzetét és tanúsított magatartását.
A bükkszéki strandfürdő medencéinek vízellátása természetszerűleg biztosítható ivó- vagy felszín alatti vízzel, amely még szükség szerint melegíthető is, s elvileg az sem kizárt, hogy gyógyhatású adalékokkal kezeljék a medencék vizét. Mindezek ellenére a strandfürdő gyógy- és kevertvizű medencéjének gyógyjellegét csak a kitermelt gyógyvízzel való töltés, illetve keverés adhatja meg. Ezért a Kft. erőfölényes helyzetét - akárcsak a palackos értékesítés tekintetében - az érintett piacon (Tpvt. 14. §) nem lehet megkérdőjelezni, miután a strandfürdőt üzemeltető önkormányzat a Kft-n kívül máshoz, a medencékhez szükséges gyógyvíz beszerzése érdekében nem tud fordulni és a kitermelt gyógyvíz ésszerűen más áruval nem is helyettesíthető (Tpvt. 22. § (1) bekezdés a) pont).
Ezek után értékelendő volt, hogy az eljárásra okot adó magatartás együtthatóan a Kft. erőfölényes helyzetével, gazdasági erőfölénnyel való visszaélést megvalósít-e, amelyet az adott esetben fogalmilag felmerülő Tpvt. 21. § a) pont tilt. Az egyébként üzleti titkot képező gazdasági adatok szerint a vízeladással érvényesített árak alapján keletkezett árbevétel 1998-ban nem fedezte a vele kapcsolatos költségeket, ezért a Kft. az évet veszteséggel zárta. Az 1999. évi adózás előtti eredmény szerint az az év is gyakorlatilag veszteséges volt. Az 1999-ben érvényesített eladási ár az 1998. évinek a 92 %-át sem érte el, így a 2000. évi, az 1999. évihez képest 130 %-os növekedés önmagában nem értelmezhető annál inkább sem, mert 1999-ben a szerződő felek között fix összegű ár érvényesült, amely független volt az eladott és átvett vízmennyiségtől. Ez a vízmennyiségtől független fix ár ad magyarázatot a m3-re vetített ár csökkenésére az 1998. évi m3-enkénti árhoz képest.
A Kft. 2000-ben igazoltan költségalapú árat érvényesített, amely bár a korábbiakhoz képest jelentősen emelkedett, de a Kft-nek továbbra is veszteséget okoz.
Mindezek alapján a Versenytanács egyetértve a vizsgálói indítvánnyal az eljárást megszüntette a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján, figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjára.
A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

A Kft. számára a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2000. szeptember 14.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika