Megszüntetett eljárás a Magyar Távközlési Rt. ellen

Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök

A Gazdasági Versenyhivatal közleményei

Megszüntetett eljárás a Magyar Távközlési Rt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal annak megállapítása céljából indított versenyfelügyeleti eljárást a Magyar Távközlési Rt. ellen, hogy nevezett Kontroll-díjcsomagjával kapcsolatos reklámjaival, tájékoztatásaival megtévesztette-e a fogyasztókat, s így megsértette-e a versenytörvényt.

A GVH versenytanácsa a mai napon meghozott határozatában megállapította, hogy a versenyjogilag értékelhető fogyasztói döntés meghozataláig a fogyasztó rendelkezésére állnak azok az információk, amelyek alapján eldöntheti, hogy a továbbiakban igénybe veszi-e a Kontroll-díjcsomagot . Jogsértés így a fenti vonatkozásban nem történt, melyre figyelemmel a versenytanács az eljárást megszüntette.

Budapest, 2002. november 26.

Dr. Polgárdy Géza