Jogszabálygyűjtemény

A GVH által alkalmazott legfontosabb anyagi jogi és eljárásjogi szabályok

Magyar piacra irányadó szabályozás

Versenyjog

 • (Tpvt., Versenytörvény)

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 • (Fttv.)

Eljárási jog

 • (Ákr.)

Ágazati jogszabályok

 • (Mttv.)
 • (Eht.)
 • (Vet.)
 • (Get.)
 • (Személyszállítási tv.)

 • (Vasúti tv.)
 • (Kertv.)
 • (Szakmaközi tv.)

 • (Éltv.)

 • (Gyftv.)

 • (Kbt.)

Az Európai Unió jogi aktusai

 • Szerződés az Európai Unió működéséről (EUMSz.)
 • ()

Versenykorlátozó megállapodások, erőfölénnyel visszaélés

 

 

Csoportmentességi rendeletek

 • vertikális megállapodások:

 • gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások:

 • biztosítási megállapodások: (Hatályos: 2017. március 31-ig.)

 • technológiaátadási megállapodások:

Fúziókontroll

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 

 

 • [Alkalmazandó: 2020. január 17-től.]

 

Versenyjogi rendelkezések megsértésén alapuló kártérítési keresetek