Jogszabálygyűjtemény

A GVH által alkalmazott legfontosabb anyagi jogi és eljárásjogi szabályok

Versenyjog

 • (Tpvt., Versenytörvény)

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 • (Fttv.)

Eljárási jog

 • (Ákr.)

Ágazati jogszabályok

 • (Mttv.)
 • (Eht.)
 • (Vet.)
 • (Get.)
 • (Személyszállítási tv.)
 • (Vasúti tv.)
 • (Kertv.)
 • (Szakmaközi tv.)

 • (Éltv.)
 • (Gyftv.)

 • (Kbt.)

Az Európai Unió jogi aktusai

 • Szerződés az Európai Unió működéséről (EUMSz.)
 • ()

Versenykorlátozó megállapodások, erőfölénnyel visszaélés

 

 

Csoportmentességi rendeletek

 • vertikális megállapodások:

 • gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások:

 • technológiaátadási megállapodások:

 • kutatási és fejlesztési megállapodások: A Bizottság 1217/2010/EU rendelete (2010. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a kutatás-fejlesztési megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

 • szakosítási megállapodások. A Bizottság 1218/2010/EU rendelete (2010. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló 101. cikke (3) bekezdésének a szakosítási megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

Fúziókontroll

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 

 

 • [Alkalmazandó: 2020. január 17-től.]

 

Versenyjogi rendelkezések megsértésén alapuló kártérítési keresetek