Vj-91/2016/207

Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/91/2016
Iktatószám:
Vj/91-207/2016.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Sziklai&Andrejszki Ügyvédi Iroda, képviseli: dr. Sz. P. ügyvéd (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. IV. emelet 20.) által képviselt Novonex Pharma Kft. (2161 Csomád, József Attila utca 73.), a dr. Zamadits Péter ügyvéd által képviselt Daylight Média Kft. (1037 Budapest, Királylaki út 138. A. ép.), a Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda [képviseli: dr. S. Sz. ügyvéd (1123 Budapest, Alkotás utca 39/C.)] és a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda által képviselt Blikk Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 11.) és a Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda [képviseli: dr. S. Sz. ügyvéd (1123 Budapest, Alkotás utca 39/C.)] és a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda által képviselt Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 11.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Novonex Pharma Kft. 2014. május 24. napjától a Novo C Plus C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény népszerűsítése során alkalmazott

 • „A liposzómális technológia lehetővé teszi a C-vitamin kiváló hasznosulását a szervezetben.”
 • „A liposzómális technológia a ma ismert egyik legfejlettebb technológia a C-vitamin sejtekhez való célzott eljuttatásában. A tudomány és a természet ötvözésével kiemelkedően magas felszívódást tesz lehetővé a véráramba és a sejtekbe.”
 • „Klinikailag igazolt felszívódási hatékonyság”
 • „1000 mg hagyományos C-vitaminnál akár a C-vitamin 80%-a kiürül anélkül, hogy a szervezet hasznosítani tudná”
 • „Nem nagy dózisokat kell szedni, hanem olyan készítményt, melynek a C-vitamin tartalma valóban hatékonyan képes felszívódni a szervezetbe. A liposzómális technológiával előállított C-vitamin ebből a szempontból újdonságnak számít”
 • „forradalmi áttörés a C-vitamin felszívódásában”,

valamint az egyező üzenetű egészségre vonatkozó hatás állításokkal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg.

II. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Novonex Pharma Kft. és

 • a Ringier Axel Springer Magyarország Kft.
 • a Kiskegyed
  • §  2014. 23. évfolyam, 29. száma,
  • §  2014. 23. évfolyam, 38. száma,
  • §  2014. 23. évfolyam 42. száma,
  • §  2014. 23. évfolyam, 49. száma,
  • §  2014. 23. évfolyam 50. száma,
 • a Kiskegyed Fitt
  • §  2014. VII. évfolyam 3. száma,
  • §  2014. VII. évfolyam 4. száma,
 • a Kiskegyed Konyhája
  • §  2014. XXII. évfolyam 8. száma,
  • §  2014. 12. száma,
 • a Hölgyvilág
  • §  2014. 8. szám,
  • §  2014. 10. száma,
 • a Blikk Kft.
 • a Blikk Nők 2015. XI. évfolyam, 30. száma,
 • a Blikk Egészség 2015. 5. száma (2015. június 10.),
 • a Daylight Média Kft.
 • a Páciens Magazin 2016. II. évfolyam 7. szám

vonatkozásában szerkesztői tartalomnak álcázott reklám megjelenítése miatt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

III. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását a Novonex számára, és bírságot szab ki. Az eljáró versenytanács kötelezi a Novonex Pharma Kft.-t 25.662.500,-Ft (azaz huszonötmillió-hatszázhatvankétezer-ötszáz forint), a Blikk Kft.-t 1.000.000,-Ft (azaz egymillió forint) és a Ringier Axel Springer Magyarország Kft.-t 5.000.000,. Ft (azaz ötmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére.

Ezen összegeket a kötelezettek a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

IV. Az eljáró versenytanács a Daylight Média Kft.-t figyelmezteti, valamint arra vonatkozó kötelezettséget ír elő számára, hogy a Daylight Média Kft. alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet és kötelezi, hogy ennek teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva 2019. szeptember 1-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megszünteti az eljárást a következő állítások vonatkozásában:

 • „a legnépszerűbb hosszan tartó hatású C-vitamin készítményhez képest”
 • „a leghatékonyabb felszívódásért”

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell elektronikusan benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 * * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.